Ing. Adéla Grossová, ACCA

Pro Ing. Adélu Grossovou, ACCA, která se zabývá ochranou osobních údajů, jsem vytvořil menší webovou prezentaci. Mimo to jsem pro ni zpracoval i grafický návrh vizitky a letáku.